Vår byggmetod

Framtidens boende

När man bygger hus idag bör man även tänka framåt.  Man bör bygga  hus som även kan möta framtidens krav och behov. Det krävs att man väljer rätt byggmetoder och material vid byggandet.

De ledord vi ser man bör beakta vid byggandet av  moderna bostäder för  framtidens boende är :  Miljö, Energiförbrukning,  Kvalitet,  Säkerhet och Långsiktighet.

För att verkligen leva upp till dessa visioner tycker vi att man bör bygga i oorganiska material som ej brinner, ruttnar eller möglar.  Därför har vi valt att arbeta med lättbetong och betong i både stommar, bjälklag och tak.  Läs gärna mer om lättbetong här.

Energisnålt byggande

Till våra hus rekommenderar vi Passivhusgrund i grunplattan,  Thermoblock i ytterväggar samt ett välisolerat takbjälklag.  Lägg därtill energisnåla fönster,  ett miljövänligt uppvärmningssystem med golvvärme i hela huset  samt ett värmeåtervinnande ventilationssystem,  så har man ett riktigt energisnålt hus för framtidens krav. Bra för miljön och plånboken!

Underhållsfrihet

Ett Lincopiahus har putsad fasad utvändigt för att bestå i ur och skur under lång tid framöver. Vissa av våra hus har inlägg av dekorativa paneler i sibirisk lärk eller liknande underhållsfria träslag utanpå lättbetongen.  Glöm  tids – och kapitalkrävande underhåll, vilket skötandet av en träfasad på ett trähus innebär, med ommålning vart 5-10år.

Miljö & säkerhet

Vi använder som sagt organiska material i minsta möjliga omfattning för att skapa en boendemiljö utan risker för mögel och ohälsa.  Kraftigt dimensionerad stomme gjord att bestå både väder och brand, ger ett säkert hus och borgar för ett tryggt boende.

Kvalitet

Ett Lincopia-hus är byggt i utvalda  material av yppersta kvalité  från marknadsledande leverantörer inom varje segment.  Smarta individuellt anpassade hus till skillnad från de stora hustillverkarnas opersonliga standardhus samt en nära personlig kontakt med  företaget, är vad vi tycker är viktiga kvalitetsaspekter vid husbyggnation.

Ekonomi

Många tror, att de inte har råd med att investera i ett stenhus, men så är ofta inte fallet, både på kort och lång sikt.  Investeringskostnaden för ett stenhus är ofta lite högre än för ett trähus, men man bör ta i beaktning de besparingar man gör i fråga om underhåll och minskad energiförbrukning. Ett högre andrahandsvärde, trevligare innomhusklimat och minimeringen av risker för kostsamma fuktskador visar snart på ekonomiska fördelar för stenhuset jämfört med trähuset.

 

 

 

 

 

 

 

Tomter

Behöver du en tomt för ditt stenhus? Se lediga tomter.

Våra hus

Aktuella projekt

Kolla in våra aktuella projekt

Vår byggmetod

Kolla in vår vår byggmetod