Slutspurt i Katolska Kyrkan

Efter en sommar med hårt arbete börjar man kunna se slutet på entreprenaden som under arbetes gång utökats på en del punkter.  Ny el samt avloppsstammar är bland annat några av punkterna.  

Renoveringen av Katolska Kyrkans Församlingslokal påbörjad!

Idag den 9 maj påbörjades den omfattande renoveringen av S:T Nikolai Katolska Församlings lokaler.  Församlingslokalen har knappt renoverats sedan 60-talet och var i stort behov av en riktig modernisering, både vad gällde estetik, brandsäkerhet, VVS samt funktionalitet. Renoveringsarbetena planeras att slutföras under augusti 2011.

Tomter

Behöver du en tomt för ditt stenhus? Se lediga tomter.

Våra hus

Aktuella projekt

Kolla in våra aktuella projekt

Vår byggmetod

Kolla in vår vår byggmetod